Het opstellen van een klantenovereenkomst

Klant Project
Een duidelijke overeenkomst met de klant kan u vele uren onbetaald werk en betwisting besparen

Een overeenkomst met de klant geeft details over wat u voor de klant zult doen, wanneer u dat zult doen en voor welk bedrag. Deze overeenkomst moet ook op een beleefde manier duidelijk maken wat niet is inbegrepen. Hoe meer details u schriftelijk vastlegt, hoe beter u beschermd bent als er later een meningsverschil zou ontstaan. Hier volgen de essentiële zaken die u in de werkovereenkomst zou moeten opnemen.

 

Duur van de werken

Vermeld hoeveel dagen de uitvoering van de opdracht gaat duren en eventueel ook de begin- en einddata die u met de klant bent overeengekomen. Noteer ook hoe en wanneer u toegang dient te hebben tot het eigendom: als deze toegang wordt beperkt, is het belangrijk duidelijk te vermelden dat de uitvoering meer tijd zal vergen.

 

Kostprijs

Vermeld de totale kosten samen met een gedetailleerde specificatie zodat het voor de klant duidelijk is waarvoor hij precies betaalt: wat kost het materiaal, de werkuren, de huur van machines enz. Neem ook eventuele afspraken op over deelbetalingen. Het is altijd een goed idee om de klant in termijnen te laten betalen of in elk geval om enige betaling te ontvangen voordat u aan de opdracht begint. Vermeld ook eventuele extra kosten in geval van laattijdige betaling evenals wat de kosten zijn indien de klant een schildercontract annuleert voordat de werken zijn afgerond.

 

Werkomschrijving

Een werkomschrijving is een stap-voor-stap overzicht van alle taken die deel uitmaken van het project: voorbereidingswerk, de te schilderen ruimten, het aantal lagen, de te gebruiken materialen en eventuele schoonmaak. Wees ook duidelijk over alles wat niet tot de werkzaamheden behoort, zoals het weghalen van meubilair.

 

Kleuren en afwerking

De overeenkomst met de klant moet de exacte kleurcodes of namen bevatten, evenals de totale oppervlakte en de oppervlakken die, zoals overeengekomen met de klant, geschilderd moeten worden, met inbegrip van eventuele specifieke afwerkingen. Maak ook duidelijk of de kosten van de verf in de totaalprijs zijn inbegrepen.

 

Uw algemene voorwaarden

Zijn er algemene voorwaarden die u altijd vermeldt? Is het nuttig een parkeerplek, stromend water, stopcontacten en een toilet te vragen? Wees niet bang dit soort details op te nemen, maar denk eraan dat het een overeenkomst tussen twee partijen is. Wanneer u garanties en gegevens over uw verzekeringspolis vermeldt, kan dit de klant helpen zich meer op zijn gemak te voelen.

img2
Fetching the data, plz wait..